Hoelang nog?

00
dagen
00
uren
00
minuten
00
seconden

INTOCHT VAN DE SINT IN DEVENTER

Ieder jaar is het op de zaterdag vóór 5 december zover*.
Dan komt Sinterklaas naar ons mooie Deventer varen. En hij komt uiteraard niet alleen maar samen met die prachtige Pieten, herauten, hellebaardiers, mandendragers en edelen. En ze komen graag, omdat Deventer een heel speciaal plekje in hun harten heeft.

Want waar in ons land vind je een kade waar duizenden kinderen, vaders en moeders en opa’s en oma’s zo staan te juichen, zingen en zwaaien? Het is net of de staf van de Sint in Deventer net iets mooier glanst dan ergens anders.

Jullie zijn uiteraard allemaal van harte welkom bij de intocht, de rondtoer door de stad van Sinterklaas op Americo en het feest op het Pietenplein in de Lebuïnus Kerk!

*tenzij 5 december op een zaterdag valt, dan is het op 5 december.

***************************************

Ingezonden brief naar de Stentor.

Helaas heeft de redactie de brief wat aangepast en zelf een foto erbij geplaatst.
Hieronder de orginele tekst.

De Algemene Deventer Sinterklaas Commissie organiseert al 160 jaar de intocht van Sint-Nicolaas te Deventer. Ongeveer 200 vrijwilligers zetten zich jaarlijks in om er een mooi feest van te maken. Betrokkenheid bij dit feest gaat soms van generatie op generatie. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld afscheid genomen van een veteraan die 60 (!) keer heeft meegelopen.
Met de beschrijving van de ontwikkeling van het Sinterklaasfeest in Deventer is een boek te vullen. Zo’n boek zou ook de ontwikkelingen in onze samenleving weerspiegelen. Immers, de samenleving staat niet stil en zo is ook de intocht mee geëvolueerd.

Het Sinterklaasfeest wordt vaak aangeduid als een kinderfeest. En dat is het natuurlijk ook, maar het is meer dan dat. Het is een feest waarbij jong en oud vol spanning in de huiskamer afwacht wat er voor verrassing in de schoen of zak zit. In de kille decembermaand verwennen we elkaar hiermee. Vaak gaat zo’n cadeau of surprise gepaard met een boodschap uit het grote boek van Sint-Nicolaas. Deze boodschappen, vaak op rijm, bevatten waardevolle informatie (zowel complimenten als kritische noten), waaraan de ontvanger zijn gedrag sinds het vorige Sinterklaasfeest kan reflecteren. Houd vast wat goed ging en verbeter wat niet goed ging. De ADSC poogt de intocht op vergelijkbare wijze te evalueren. Zo ook de rol van Zwarte Piet.

De figuur van Zwarte Piet is in onze optocht al jaren aan gestage verandering onderhevig. Geen revolutie, maar wel een evolutie. Onze inschatting was dat we daarmee gelijke tred hielden met de Deventer samenleving. Laat helder zijn: de intocht is een feest van, voor en door Deventenaren. Hoe de intocht te hervormen tot een intocht die recht doet aan de maatschappelijke bewegingen en waarbij publiek en vrijwilligers mee te krijgen zijn, is geen makkelijk proces. In Nederland, in Deventer en in de Sinterklaascommissie zijn de meningen hierover divers.
Rondom de intocht van 2019 is vanuit diverse hoeken flink uitgehaald naar onze organisatie, die ongevraagd inzet werd van een politiek spel. Het is een bekend probleem dat tegenwoordig moeilijk vrijwilligers zijn te vinden. Dat wij toch zoveel vrijwilligers trouw aan ons weten te binden, zegt veel over de verankering in de Deventer samenleving. Wij koesteren onze vrijwilligers, het goud van onze organisatie. De aanvallen op onze organisatie zien we dan ook als aanvallen op hen en vinden we onacceptabel.

Na de intocht van 2019 hebben wij met burgemeester König en wethouder Verhaar gesprekken gevoerd over het vervolg naar toekomstige intochten. De pandemie vertraagt zaken, maar doet daar natuurlijk verder niets aan af. We zullen op korte termijn dit gesprek hervatten om zo tot afspraken te komen over de wijze waarop onze Pieten bij de intocht dit jaar worden uitgedost, zodanig dat we recht doen aan maatschappelijke bewegingen en waarbij we publiek en onze vrijwilligers mee krijgen. Zodra deze duidelijkheid er is, zullen we hierover zelf naar buiten treden om te voorkomen dat onze woorden verkeerd worden geduid of geciteerd. Iedereen kan zich er dan zelf een oordeel over vormen.

Kort gezegd: Nee, wij zijn niet tegen veranderingen bij de intocht. Die verandert al sinds jaar en dag. Ook dit jaar zal dat aan de orde zijn. Natuurlijk hebben we daarbij oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen. Binnenkort geven wij openheid hierover, zodat iedereen zich een oordeel kan vormen.

Namens de ADSC, Cor de Groot, voorzitter